Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

SPONSORING W SPÓŁCE ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Działalność sponsoringowa Zarządu Morskiego Portu  Gdynia SA jest  elementem szerokiego systemu komunikowania działań społecznych,  w ramach procedur Społecznej  Odpowiedzialności  Biznesu (CSR).  Wypływa to  z charakteru działalności Spółki, która  opiera się na  świadczeniu usług o charakterze publicznym.

Realizacja tych działań jest zgodnie z przyjętymi kierunkami sponsoringu, określonymi w Strategii Marketingowej Spółki i  zawartej w niej misji i wizji. Polityka sponsoringu jest integralną częścią biznesowej działalności Spółki  i ma ona za zadanie, wspierać  wizerunek i odbiór marki, a przez to stymulować sprzedaż oferowanych i wykonywanych przez Port Gdynia usług.

Istotnym znaczeniem działalności sponsoringowej Spółki są również działania nakierowane na podnoszenie jakości relacji zewnętrznych Spółki, w celu akceptacji otoczenia dla swej biznesowej działalności.

 

Zakres prowadzenia działalności sponsoringowej

Działalność sponsoringowa Spółka prowadzi w następujących obszarach tematycznych :

 • sport – kwalifikowany, amatorski,
 • kultura i sztuka
 • nauka i szkolnictwo,
 • akcje społeczne i proekologiczne.

 

Zasadnicze cele działań sponsoringowych realizowanych przez Spółkę

 

 1. Promocja firmy.
 2. Utrwalanie określonego wizerunku firmy.
 3. Wzrost znajomości  firmy i logo na rynku.
 4. Tworzenie pozytywnych relacji ze środowiskami ważnymi z punktu widzenia firmy.
 5. Wzrost rangi marki firmy poprzez m.in. zwiększenie zasięgu jej oddziaływania.
 6. Dbanie o odpowiedni odbiór medialny.
 7. Dbałość o prestiż firmy.

 

Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej

 

 1. Spółka prowadzi działania sponsoringowe w formie  sponsoringu finansowego.
 2. Podmiot sponsorowany w zamian za realizację ustalonych przez strony świadczeń promocyjno-reklamowych na rzecz ZMPG SA, otrzymuje wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac, związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu. Współpraca z podmiotem sponsorowanym jest oparta na pisemnej umowie sponsorskiej, która szczegółowo precyzuje zakres współdziałania w ramach sponsorowanego przedsięwzięcia oraz określa wszystkie prawa i obowiązki stron.
 3. Rozliczenie Stron następuje na podstawie rachunku lub faktury VAT,
  a w szczególnych wypadkach na podstawie oświadczenia podmiotu sponsorowanego o otrzymaniu zapłaty za usługi sponsoringowe. Spółka nie udziela darowizn.
 4. Oferty sponsoringowe są przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej,  do końca listopada roku poprzedzającego rok, którego dana oferta dotyczy. Wnioski sponsoringowe przyjmowane są wyłącznie od osób prawnych i instytucji. W przypadku akceptacji oferty, skontaktuje się z Państwem przedstawiciel Działu Marketingu.

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków o sponsoring na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Druk wniosku o sponsoring
Wniosek

 


 

 

CE logo