A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo przetwarzanych w nim systemów i świadczonych usług teleinformatycznych.

W każdym systemie bezpieczeństwa najsłabszym ogniwem jest człowiek, dlatego każdy użytkownik systemów i informatycznych i Internetu, aby uchronić się przez zagrożeniami z cyberprzestrzeni, powinien przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 1. Regularne aktualizować oprogramowanie oraz systemy operacyjne
 2. Stosować złożone hasła z wielką literą, cyfrą i znakiem specjalnym, regularnie zmieniać hasła, używać różne hasła do różnych serwisów, nie zapamiętywać haseł w serwisach internetowych. Jeśli to możliwe używać dwuskładnikowego uwierzytelnienia
 3. Zachować szczególną uwagę przy otwieraniu: mail’i lub sms’ów od nieznanych nadawców, otwieraniu załączników, uruchamianiu załączonych linków
 4. Chronić dane do logowania: nazwa użytkownika i hasło. Nie podawać ich w mail’u, nie używać ich do uwierzytelniania w innych usługach, np. przy podłączeniu urządzenia do Internetu za pośrednictwem publicznych, niezaufanych dostępów (np. w hotelu, na lotnisku, itp.)
 5. Zwracać uwagę na stronę do logowania, na której podaje się najbardziej wrażliwe dane, np. hasło do konta bankowego, hasło do serwisu płatności online, hasło do sklepu internetowego lub serwisu aukcyjnego. Strona taka zawsze musi być szyfrowana i posiadać ważny certyfikat wystawcy (protokół HTTPS w pasku adresu, kłódka nieprzekreślona, brak ostrzeżeń o niebezpiecznym połączeniu ze strony przeglądarki)
 6. Korzystać z oprogramowania antywirusowego z automatyczną aktualizacją oraz zapory sieciowej firewall
 7. Zabezpieczać hasłem dostęp do BIOS komputera.
 8. Zaszyfrować dysk komputera, zwłaszcza przenośnego
 9. Zastanowić się nad publikowaniem informacji, zdjęć na portalach społecznościowych.
 10. Nigdy nie wysyłać za pomocą sieci publicznej niezaszyfrowanych danych wrażliwych, które mogą posłużyć do kradzieży tożsamości (PESEL, nr dowodu osobistego itp.)
 11. Nie podłączać nieznanego urządzenia do swojego komputera, np. znalezionego pendrive’a
 12. Nie przekazywać wrażliwych informacji o sobie lub organizacji w miejscach publicznych, w których są osoby trzecie (np. na papierosie, itp.)
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699