A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż zaktualizowany został „Plan zwalczania  zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.” zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Decyzją nr 8201/04/21.

Niniejszy plan zostały wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2021 z 30 września 2021 r.

 

Wszystkie podmioty włączone w akcję zwalczania zanieczyszczeń winny prowadzić rejestr zdarzeń poprzez dokonywanie zapisów odnośnie otrzymanych zgłoszeń, informacji i/lub podjętych działaniach celem ograniczenia lub usunięcia zanieczyszczenia wraz ze wskazaniem czasu ich rozpoczęcia i zakończenia.

Rejestry te mogą być prowadzone osobno lub wg systemu jaki już istnieje w danej jednostce.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699