A A A

Całkowite emisje CO2 w granicach Portu Gdynia w 2022 roku wyniosły 136 758 t.
Emisje CO2 pochodzące z poszczególnych źródeł emisji przedstawione zostały w poniższej tabeli

Procentowy udział emisji CO2 pochodzących z poszczególnych źródeł emisji przedstawiony został na poniższym wykresie

Całkowite emisje CO2 w granicach Portu Gdynia w 2021 roku wyniosły 124 261 t.
Emisje CO2 pochodzące z poszczególnych źródeł emisji przedstawione zostały w poniższej tabeli

 

Procentowy udział emisji CO2 pochodzących z poszczególnych źródeł emisji przedstawiony został na poniższym wykresie

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699