A A A

Cennik za odbiór odpadów statkowych w Porcie Gdynia przyjęty Uchwała Zarządu Spółki ZMPG S.A. nr165/VIII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. (obowiązuje od 01.05.2023 r.)


  1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że ze względów technicznych, nie zapewnia odbioru odpadów statkowych ze statków cumujących przy Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych przy Falochronie. W tym przypadku, nie pobiera się od armatora opłaty pośredniej. Jednakże opłata pośrednia zostanie pobrana gdy statek zacumuje przy innym nabrzeżu Portu Gdynia objętym „Portowym planem gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia”.
  2. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego i Urzędu Morskiego w Gdyni zatwierdzającą „Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia” znak: DROŚ-S.7240.17.2021/2022.AŁ na terenach PGZ Stoczni Wojennej oraz Portu Wojennego, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie zapewnia odbioru odpadów statkowych. W związku w powyższym, statki płynące na remont do PGZ Stoczni Wojennej, bez postoju przy nabrzeżach w Porcie Gdynia nie są obciążane opłata pośrednią. Jednakże opłata pośrednia zostanie pobrana od ww. statków, gdy statek zacumuje przy nabrzeżach Portu Gdynia będących objętych ww. planem.

 

Informacja w sprawie ograniczenia liczby dostawców - odbiór i zagospodarowanie ścieków z promów oraz statków pasażerskich

Informacja o zamiarze ograniczenia liczby dostawców realizujących usługę odbioru i zagospodarowania ścieków z promów i statków pasażerskich

Czytaj więcej

Nowy formularz pokwitowania zdania odpadów

Od 21 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy formularz potwierdzający odbiór odpadów ze statków pn. „Pokwitowanie zdania odpadów"

Czytaj więcej

Cennik za odbiór odpadów statkowych

Cennik za odbiór odpadów statkowych obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku, przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki ZMPG S.A. Nr 179/VIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Czytaj więcej

Uchwała w sprawie ograniczenia liczby dostawców usługi portowej

Uchwała Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w sprawie ograniczenia liczby dostawców usługi portowej w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów stałych (śmieci) i zaolejonych ze statków.

Czytaj więcej

Informacja o zamiarze ograniczenia liczby dostawców usługi portowej

Informacja Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. o zamiarze ograniczenia liczby dostawców usługi portowej polegającej na odbiorze odpadów zaolejonych i śmieci ze statków zawijających do Portu Gdynia.

Czytaj więcej

Plan gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Gdynia

ZMPG S.A. zgodnie z art. 13 ustęp 3 Ustawy z dnia 12 maja 2022 roku o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. z 2022 r., poz. 1250) przedkłada do konsultacji z użytkownikami Portu Gdynia „Plan gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Gdynia”.

Czytaj więcej

Postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (UPPZ)

Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni, ZMPG S.A. informuje o obowiązujących zasadach w zakresie postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (UPPZ): - odpadami gastronomicznymi z międzynarodowych środków transportu oraz - produktami pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w bagażu podróżnych z krajów trzecich.

Czytaj więcej

Z dniem 01.02.2016 r. nastąpią zmiany w opłatach i limitach odpadów odbieranych ze statków

ZMPG S.A. informuje, że z dniem 1 lutego 2016 zmienią się opłaty i limity odpadów odbieranych ze statków

Czytaj więcej
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy