A A A

Trend innowacyjny „Cyfryzacja usług”
Projekt pn. „PSP Nawigator - System wspomagający akcje Portowej Straży Pożarnej w zakresie nawigowania do miejsca zdarzenia”

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych wymaga fundamentalnych zmian w kulturze pracy przedsiębiorstwa, jest to proces, który dotyczy inwestycji w kapitał ludzki oraz w technologię. Cyfryzacja to więcej niż technologia. W wyniku cyfryzacji procesów, przedsiębiorstwa są w stanie szybciej i sprawniej odpowiadać na potrzeby rynku. Niezależnie od tego, czy rozwiązania technologiczne są tworzone wewnętrznie, czy zewnętrznie, konieczne jest ich wdrażanie w sposób komplementarny. Jednym z projektów z zakresu cyfryzacji, jaki podjął do realizacji Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, jest projekt pn. „PSP Nawigator - System wspomagający akcje Portowej Straży Pożarnej w zakresie nawigowania do miejsca zdarzenia”.

Czytaj więcej

Trend innowacyjny: „Digitalizacja procesów”
Projekt pn. „Platforma Zarządzania Informacją – PIM”

Trend innowacyjny digitalizacja procesów obejmuje rozwój obszarów (procesy wdrażające rozwiązania) m.in. „digitalizacji i cyfryzacji”, „inteligentnego portu” (smart port), „eko portu” (eco port), które wykorzystują technologie niezbędne do ich wdrożenia (są to technologie tworzące i przetwarzające informację) m.in. „big data”, „przechowywanie chmurowe”, „blockchain”, „technologie przesyłu”, „technologie czujników”, „sztuczna inteligencja”, itp. w nawiązaniu do istotnych światowych trendów „gospodarka cyfrowa 4.0” i „przemysł 4.0”. Zgodnie z tym trendem Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przygotowuje kolejne projekty odpowiadające potrzebom naszych klientów.

Czytaj więcej

Trend innowacyjny pn. „Optymalizacja łańcucha dostaw przy wykorzystaniu automatyzacji procesów”.
Projekt pn. „Rozwój automatycznego cumowania w porcie” (Mooring)

Opis projektu: Zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. oraz Port 4.0, w wielu portach morskich tworzone jest środowisko komunikacji maszyn i ludzi, efektem jest automatyzacja działań wykonywanych na ich terenach. W ciągu ostatnich lat trend automatyzacji procesów wykonywanych na terenach portów morskich nabrał dużego znaczenia zarówno wśród podmiotów zarządzających portami, portowych podmiotów eksploatacyjnych, jak i konsumentów usług portowych. Automatyzacja w portach jest pojęciem oznaczającym zwiększenie wykorzystania urządzeń portowych i techniki komputerowej do wykonywania wielu czynności bez bezpośredniej pracy ludzi na terminalach przeładunkowych. Oznacza również konieczność przekwalifikowania się znacznych zasobów ludzkich na obsługę ładunków w sposób pośredni przy użyciu najnowszych technologii operacyjnych. Podążając trendem automatyzacji procesów portowych, producenci rozwiązań technicznych wprowadzili na rynek technologie, dzięki którym możliwe jest automatyczne cumowanie statków w portach morskich.

Czytaj więcej

Trend innowacyjny „Digitalizacja procesów”
Projekt pn. „Elektronizacja zamówień w ZMPG S.A.”

Opis projektu: Projekt polegał na wdrożeniu i utrzymaniu w modelu SaaS, elektronicznego portalu e-usług w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., a także jego optymalizacji do potrzeb przedsiębiorstwa. Wdrożone, uruchomione i zintegrowane oprogramowanie służyć będzie przeprowadzaniu postępowań przetargowych w najszerszym możliwym zakresie wraz z ich archiwizacją oraz całościową komunikacją z Wykonawcami w formie wyłącznie elektronicznej zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakłada się wprowadzenie wyłącznie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami.

Czytaj więcej

Trend innowacyjny "Digitalizacja procesów"
Projekt pn. "Intero – system rozliczania opłat wodnych"

Opis projektu: Projekt polega na stworzeniu systemu w formie aplikacji internetowej ułatwiającego rozliczanie opłat za usługi wodne (tzw. opłata deszczowa). System obliczania opłaty deszczowej został opracowany w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1566). Aplikacja została opracowana i wdrożona w 2018 roku.

Czytaj więcej

Trend innowacyjny "Autonomiczne jednostki"
Projekt pn. "Budowa robota mobilnego - Critbot"

Opis projektu: Projekt pod nazwą „Budowa robota mobilnego - Critbot” został zrealizowany i przetestowany w latach 2020/2021 przez studentów Michała Baranowskiego, Mikołaja Barcikowskiego, Jana Olenckiego, Łukasza Pawlickiego i Kamila Romanowskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej przy merytorycznym wsparciu przedstawicieli Działu Badań i Rozwoju Technologii oraz Działu Utrzymania ZMPG S.A. Opiekunem projektu, od strony Politechniki Gdańskiej, był dr hab. inż. Łukasz Kulas prof. PG z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej.

Czytaj więcej

Trend innowacyjny "Autonomiczne jednostki"
Projekt pn. System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych

Celem projektu realizowanego przez ZMPG S.A. wraz z Partnerami z Polski i Norwegii, jest określenie możliwości uzyskania akredytacji od jednostek administracji państwowej, wszelkich badań przeprowadzanych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych, oraz stworzenie rekomendacji w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze. Projekt w 85% finansowany jest ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz w 15% ze środków pochodzących z budżetu państwa polskiego.

Czytaj więcej

Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nabrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego

Projekt dotyczy opracowania skalowalnego systemu S2SP (Shore to Ship Power) składającego się z podstacji AC/DC, kablowego systemu dystrybucji energii prądem stałym i mobilnych terminali DC/AC, umiejscawianych u nabrzeży w zależności od potrzeb.

Czytaj więcej

Projekt: Wykorzystanie paliwa LNG w Porcie Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. pracuje obecnie nad projektem pod nazwą: „Wykorzystanie paliwa LNG w Porcie Gdynia”.

Czytaj więcej
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699