A A A

Wstępny plan lokalizacji punktów bunkrowania LNG oraz zasilania jednostek pływających w energię elektryczną

 

Powyższy plan przedstawia tymczasowe lokalizacje punktów bunkrowania LNG przy pomocy rozwiązań mobilnych. W ramach konsultacji z lokalnym operatorem systemu gazowego PSG Sp. z o.o. w sierpniu 2018 roku przedstawiono propozycję przeznaczenia Nabrzeża Francuskiego jako lokalizację pod operację bunkrowania LNG czego wynikiem był brak uwag ze strony PSG sp. z o.o. (Polska Spółka Gazownictwa). Jako opcję zapasową wskazuje się również Nabrzeże Rotterdamskie. Operacje bunkrowania paliwa LNG przeprowadza się za zgodą i na warunkach Urzędu Morskiego w Gdyni przy konsultacjach ze służbami technicznymi ZMPG-a S.A.

Ponadto, została przedstawiona lokalizacja punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, która została skonsultowana z lokalnym operatorem OSD jakim na tym terenie jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Lokalizacja znajduje się na terenie budowanego obecnie Publicznego Terminalu Promowego przy nabrzeżu Polskim i obejmuje punkt (przyłącze) do zasilania jednostek pływających w energię elektryczną z lądu o parametrach: 3 MW; 11 kV; 50Hz/60Hz z nabrzeżnej sieci energetycznej 15 kV 50 Hz.

W przypadku pytań dotyczących możliwości bunkrowania LNG prosimy o kontakt: lng@port.gdynia.pl

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699