A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Instrukcja – postępowanie przy awariach, defektach

Gdynia, październik 2017

Niniejsza Instrukcja określa tryb postępowania przy awariach, defektach, katastrofach budowlanych obiektów stanowiących własność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz uszkodzeniach statków, powstałych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699