A A A


Utrzymanie czystości basenów portowych

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z Zarządzeniem porządkowym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdynia z dn. 18 lipca 2000 r. Przepisy Portowe (Dz. U. Woj. Pom. Z 2000r., nr 78, poz.474) jest zobowiązany do zapewnienia czystości wód basenów portowych oraz w razie konieczności usuwania rozlewów olejowych, nadmiernych zakwitów glonów, przeszkód nawigacyjnych. Zanieczyszczenia występujące w basenach portowych podzielone są na dwie grupy – śmieci stałe (odpady inne niż niebezpieczne) i substancje ropopochodne (odpady niebezpieczne).

“DELFIN R.M” Firma Usługowa (2009 rok zawarcia umowy na usuwanie zanieczyszczeń stałych z wód basenów portowych). Stała obsługa w zakresie codziennego patrolowania wszystkich basenów portowych, kanałów portowych i awanportu należących do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A. i do zapewnienia ich czystości przez oczyszczanie basenów z drobnych zanieczyszczeń stałych (m. in. śmieci, butelki, worki, pojedyncze belki), jak również usuwanie rozlewów olejowych.

„DELFIN R.M” Firma Usługowa
Jarosław Kryszewski
ul. Kasztanowa 47
83-021 Przejazdowo
Tel. Kom. 0601 212 857
Tel. (58) 692 83 66
Regon 192747365
NIP: 957-069-48-43
delfinrm@gmail.com

Wszystkie czynności związane z usuwaniem rozlewów koordynuje Specjalista ds. Ochrony Środowiska Kapitanatu Portu Gdynia. Z ramienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w pracach biorą udział jednostki Portowej Straży Pożarnej. W zależności od stopnia zanieczyszczenia wód rozstawiają zapory i sorbenty.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699