A A A

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów i terenów spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Zasady stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Aktualizacja 09.2012r – wprowadzono uzupełnienie w rozdziale I pkt2. ppkt 3 (strona 8, ost. akapit “Uwaga:..“)

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy