A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Siedziba: ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Od 1 stycznia 2013 roku rozliczenia (wpłaty i wypłaty) z Kontrahentami
będą realizowane wyłącznie za pomocą rachunków bankowych o numerach (NRB / IBAN):

PL 66 1240 3510 1111 0000 4318 9067 -PLN

PL 11 1240 3510 1978 0000 4318 9096 -EUR

PL 95 1240 3510 1787 0000 4318 9083 -USD

SWIFT (BIC) – PKOPPLPW, prowadzonych przez II Oddział w Gdyni Banku Pekao S.A.