A A A

Przeładunki ogółem w latach 2015 – 2022
(w tys. ton)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Razem

18198

19563

21225

23491

23966

24662

26692

27932

Przeładunki według grup towarowych w latach 2015 – 2022
(w tys. ton)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Węgiel i Koks

1386

1485

2134

2629

2876

1685

1241

3403

Ruda

0

6

15

0

0

0

0

6

Inne masowe

1356

1100

1079

1311

1492

1564

1708

1451

Zboże

3711

4090

3482

2995

3220

5430

4765

4736

Drewno

63

63

234

979

365

101

255

533

Drobnica

11279

11465

12460

13817

14148

14108

16206

15550

Paliwa

402

1324

1819

1759

1862

1772

2515

2251

Przeładunki kontenerów w latach 2015 – 2022
(w TEU)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

TEU

684796

642195

710698

803871

897125

905121

985919

914448

Przeładunek węgla i koksu w latach 2021 – 2022
(w tys. ton)

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2021

262,2

47,6

178,2

64,1

113,3

95,5

81,2

107,5

49,2

104,6

110,5

26,9

2022

131,9

225,5

93,6

271,0

252,3

309,1

140,1

241,4

358,8

467,4

454,5

457,5

Wskaźnik dynamiki

50,2

473,7

52,5

422,8

222,7

323,7

172,5

224,6

729,3

446,8

411,3

1700,7

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy