A A A

 

Pakiet Port Gdynia: znak firmowy oraz zasady stosowania

Wykorzystywanie logotypu jest możliwe pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.. Może on być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z księgą znaku. Załączone znaki są prawnie chronione.

O zgodę na wykorzystanie znaków można wystąpić pisemnie na adres:

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

ulica Rotterdamska 9
81-337 Gdynia, skrzynka pocztowa 225

lub elektronicznie:

Sekcja Promocji i Komunikacji
e-mail: media@port.gdynia.pl

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699