A A A

Zarząd Spółki VIII kadencji

Członkowie Zarządu powołani decyzjami Rady Nadzorczej
(w wyniku postępowań kwalifikacyjnych)

Jacek Sadaj

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Maciej Bąk

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami

Kazimierz Koralewski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem

Struktura organizacyjna

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy