A A A

Zarząd Spółki VIII kadencji

Krzysztof Dobrowolski

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Prezesa Zarządu/Dyrektora Naczelnego spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Struktura organizacyjna

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy