A A A

Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation

Projekt Water Innovation System Amplifier (WISA): Test-beds for water innovation jest projektem międzynarodowym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg South Baltic 2014-2020.

Czytaj więcej

U progu inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia

Projekt stanowiący kontynuację wcześniejszych prac wynika zarówno z potrzeb rozwoju poszczególnych terminali jak i strategii rozwoju Portu Gdynia.

Czytaj więcej

Kontynuacja prac nad wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia

Realizacja projektu pt. „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” jest kontynuacją prac nad wdrożeniem inteligentnego systemu sterowania ruchem samochodów ciężarowych.

Czytaj więcej

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. partnerem projektu COMODALCE

W ramach projektu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje zrealizować koncepcję oraz wstępne studium wykonalności systemu zarządzania ruchem kolejowym na terenie portu oraz integracji portu z zapleczem w ramach technicznej i organizacyjnej poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdynia.

Czytaj więcej

Stworzenie prototypu systemu monitorowania obciążeń nabrzeży i umocnień dna w rejonie cumowania statków wraz z wdrożeniem na rynek gotowego produktu przez firmę Enamor Sp. z o.o. z Gdyni

Projekt polega na stworzeniu prototypu systemu monitorowania obciążenia nabrzeży i umocnień dna w basenach portowych, wywołanych oddziaływaniem strumieni zaśrubowych pędników i sterów strumieniowych statków.

Czytaj więcej

Projekt „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion”

Korytarze sieci bazowej TEN-T stanowią nowy instrument polityki transportowej Unii Europejskiej, mający na celu zwiększanie mobilności, intermodalności i interoperacyjności głównych arterii komunikacyjnych w Europie.

Czytaj więcej
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699