A A A

Uwaga!

W związku z zaplanowanym remontem Biura Przepustek Stałych, znajdującego się  w budynku przy ul. Al. Solidarności 1A w Gdyni,
wszelkie formalności związane z przepustkami stałymi i tymczasowymi, będą odbywały się w pokoju nr 037 pod tym samym adresem.

Ponadto, w dniu 09.02.2024 r., ze względów organizacyjnych Biuro Przepustek Stałych będzie czynne w godz. 7:00 – 9:00 oraz 12:00 – 15:00.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że wnioski o wystawienie, przedłużenie, anulowanie przepustek stałych lub okresowych dla pracowników firm i instytucji, których działalność na obszarze Portu Gdynia jest uregulowana na podstawie umów zawartych z Najemcami/Dzierżawcami  w rozumieniu niniejszej Instrukcji, powinny być uprzednio zaakceptowane przez upoważnionych przedstawicieli tych Najemców/Dzierżawców oraz uprawnionego pracownika ZMPG S.A.

BIURO PRZEPUSTEK STAŁYCH

Gdynia Al. Solidarności 1 A

Czynne od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

BIURO PRZEPUSTEK JEDNORAZOWYCH nr 1

Gdynia, ul. Polska 1

Czynne całodobowo

BIURO PRZEPUSTEK JEDNORAZOWYCH nr 2

Gdynia ul. Dokerów/Indyjska (przy rondzie)

Czynne:
od poniedziałku do piątku
6:00 - 20:00
w soboty
7:00 - 15:00

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699