A A A

Działalność sponsoringowa Grupy Kapitałowej Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Działalność sponsoringowa Grupy  Zarząd Morskiego Portu  Gdynia regulują ZASADY PROWAZENIA  DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

 

Zakres prowadzenia działalności sponsoringowej

Działalność sponsoringowa Spółka prowadzi w następujących obszarach tematycznych :

 • sport – kwalifikowany, amatorski,
 • kultura i sztuka
 • nauka i szkolnictwo,
 • akcje społeczne i proekologiczne.

 

Zasadnicze cele działań sponsoringowych realizowanych przez Spółkę

 1. Promocja firmy.
 2. Utrwalanie określonego wizerunku firmy.
 3. Wzrost znajomości  firmy i logo na rynku.
 4. Tworzenie pozytywnych relacji ze środowiskami ważnymi z punktu widzenia firmy.
 5. Wzrost rangi marki firmy poprzez m.in. zwiększenie zasięgu jej oddziaływania.
 6. Dbanie o odpowiedni odbiór medialny.
 7. Dbałość o prestiż firmy.

 

Zasady realizacji ofert sponsoringowych

 1. Oferty sponsoringowe przyjmowane będą wyłącznie poprzez wypełnienie formularza “Wniosek o udzielenie  finansowe w formie sponsoringu” znajdującego się poniżej, co najmniej  na 6 miesięcy przed planowanym wydarzeniem
 2. Scan wypełnionego formularza należy  przesłać w formie elektronicznej na adres: sponsoring@port.gdynia.pl.
 3. W przypadku akceptacji oferty, skontaktuje się z Państwem przedstawiciel Działu Marketingu, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do siedziby ZMPG S.A.
Aby wypełnić poniższy Wniosek, należy go pobrać uprzednio na dysk lokalny.
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699