A A A

KOMUNIKAT

ZMPG S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 24 stycznia 2024 r., ustanowił Uchwałą Zarządu spółki nr 017/VIII/2024, nową Taryfę Opłat Portowych.
Nowa Taryfa Opłat Portowych, będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2024 r..

KOMUNIKAT

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że od dnia 17 lipca 2023 roku, w celu wypełniania formalności związanych ze zgłoszeniem wejścia / wyjścia statku do / z Portu Gdynia wprowadza obowiązek korzystania z modułu maklerskiego PCS (PCS-MM).
[szczegóły]

KOMUNIKAT

ZMPG S.A. niniejszym informuje, iż z dniem 1 maja 2023 r. ulega zmianie zapis § 10 ust 5 Taryfy Opłat Portowych ZMPG S.A., który przyjmuje brzmienie jak w załączonym dokumencie.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699