A A A

JEDEN PORT – WIELE MOŻLIWOŚCI
Terminale przeładunkowe w Porcie Gdynia

Uniwersalność portu wynika wprost z oferty terminali i przedsiębiorstw funkcjonujących w jego obszarze. W Porcie Gdynia działalność prowadzą m.in. różnego typu terminale przeładunkowe, stocznie, centra serwisowe, magazynowe oraz logistyczne. Skutkuje to dostępnością szerokiej oferty dla ładunków, statków oraz pasażerów, którzy odwiedzają gdyński port.

 

Terminale przeładunkowe w Porcie Gdynia pracują w systemie całodobowym przez siedem dni w tygodniu. Ich ważnym atutem jest doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza. Wszystkie terminale posiadają dostęp drogowy i kolejowy, co istotnie usprawnia przepływ ładunków. Cały port funkcjonuje w oparciu o kodeks ISPS.

 

Zachodnia część portu koncentruje się na rozwoju funkcji intermodalnych, logistycznych i serwisowych. Zlokalizowane są tutaj m.in. dwa nowoczesne terminale kontenerowe, intermodalny terminal kolejowy, centrum logistyczne oraz przemysł okołoportowy. Terminale kontenerowe działają w oparciu o dobrze rozwiniętą sieć połączeń feeder’owych oraz żeglugi bliskiego zasięgu, obejmujących Morze Bałtyckie i Północne, jak również huby kontenerowe Europy Zachodniej. Funkcjonuje tutaj również terminal promowy, w którym obsługiwane jest bardzo popularne, o wysokiej częstotliwości, połączenie które od ponad 25 lat łączy Polskę ze Szwecją (Karlskrona) firmy Stena Line.

BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.

Bałtycki Terminal Kontenerowy jest jednym z największych terminali kontenerowych zarówno w Polsce, jak i w rejonie Morza Bałtyckiego. Od 2003 roku spółka jest własnością międzynarodowego operatora terminali kontenerowych grupy ICTSI, która specjalizuje się w zakupie, rozwoju, zarządzaniu i obsłudze portów i terminali kontenerowych na całym świecie.

BCT jest specjalistycznym terminalem dedykowanym do obsługi ładunków skonteneryzowanych w różnych relacjach transportowych, oferując takie usługi jak: załadunek , wyładunek, przeładunek, formowanie i rozformowanie oraz składowanie kontenerów. Kolejowy terminal intermodalny zlokalizowany na BCT pozwala na obsługę regularnych pociągów kontenerowych łączących Port Gdynia z zapleczem. BCT zajmuje się dodatkowo obsługą (w tym w ramach składów celnych) drobnicy nieskonteneryzowanej (również typu project cargo) i samochodów.

Kontakt:

BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 60, 81-127 Gdynia, Polska
www.bct.gdynia.pl

Hutchison Ports Gdynia

Hutchison Ports Gdynia (GCT) należy do grupy Hutchison Ports. Jest terminalem dedykowanym do obsługi kontenerów, jednakże zakres jego usług jest szerszy:

  • przeładunki kontenerów i ładunków drobnicowych we wszystkich relacjach (transport morski, drogowy i kolejowy) oraz ich magazynowanie
  • składowanie, formowanie i rozformowanie kontenerów
  • przeładunki sztuk ciężkich do 100 t własnym sprzętem.

Terminal posiada również własną bocznicę kolejową, na której obsługiwane są między innymi intermodalne pociągi kontenerowe.

Kontakt:

Gdynia Container Terminal Sp. z o.o.

ul. Energetyków 5, 81-184 Gdynia, Polska
www.gct.pl

OT Port Gdynia Sp. z o.o.

We wschodniej części portu funkcjonują terminale o szerszym spektrum prowadzonej działalności. Są to nowoczesne terminale masowe dedykowane wybranym grupom ładunków (np. zboża i pasze, nawozy) lub obsługujące ich większy asortyment. Usytuowany jest tutaj również w pełni uniwersalny terminal oferujący przeładunek towarów drobnicowych (zarówno w technologii ro-ro, lo-lo) oraz masowych.

OT Port Gdynia, spółka z Grupy Kapitałowej OT Logistics, posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze:

  • różnorodnych ładunków drobnicowych w technologii ro-ro, lo-lo i sto-ro, w tym: papieru, celulozy, ładunków w big-bag’ach, wyrobów stalowych, sztuk ciężkich i ponadgabarytowych, naczep, samochodów, innych pojazdów i maszyn, płyt drewnopochodnych
  • kontenerów w systemie ro-ro i lo-lo
  • ładunków masowych suchych, w tym: koksu, zbóż i pasz, biomasy.

Terminal wykonuje również szereg usług pomocniczych takich jak formowanie i rozformowanie kontenerów i palet, a także sortowanie, segregacja i mocowanie ładunków. Terminal obsługuje zarówno statki czarterowe, jak i żeglugi liniowej do portów Finlandii, Europy Zachodniej, Afryki Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ameryki Południowej oraz Karaibów.

Kontakt:

OT Port Gdynia Sp. z o.o.

ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia, Polska

HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.

HES Gdynia Bulk Terminal Sp. zo.o. jest uniwersalnym terminalem masowym. Główne kategorie świadczonych usług to:

  • przeładunek i składowanie suchych ładunków masowych, takich jak: węgiel, koks, ruda, zboża oraz pasze (w tym głównie śruta sojowa), biomasa, minerały, kruszywa, nawozy
  • przeładunek płynnych ładunków masowych (w tym chemikaliów klas 3, 6, 8 i 9 wg kodu IMDG) oraz ropy i przetworów naftowych.

HES wykonuje również usługi dodatkowe, takie jak: ważenie, tarowanie samochodów i wagonów. Terminal zlokalizowany jest w sąsiedztwie głównego wejścia do Portu Gdynia, co wpływa na jego dobrą dostępność przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. HES szczyci się również posiadaniem certyfikatów jakości i bezpieczeństwa: ISO 9001, ISO 22000 oraz OHSAS 18001.

Kontakt:

HES Gdynia Bulk Terminal Ltd.

ul. Węglowa 4, 81-341 Gdynia, Polska

Mondry Sp. z o.o.

Terminal Zbożowy to specjalistyczny terminal masowy oferujący usługę przeładunku oraz czasowego składowania zbóż, nasion oleistych oraz surowców paszowych. Terminal posiada dostęp do dwóch nabrzeży, a jego infrastruktura i suprastruktura gwarantują klientom sprawną obsługę przeładunkową z zachowaniem standardów HACCP oraz GMP+B3.

Na terenie terminalu znajdują się magazyny płaskie, silosy i elewator o łącznej pojemności umożliwiającej składowanie do 72 tys. ton ładunków. Istotnym atutem Spółki jest magazyn celny dla obsługi ładunków tranzytowych.

Kontakt:

Mondry Sp. z o.o.

Plac Porozumienia Gdańskiego 1/219, 80-264 Gdańsk

BBM – Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

Bałtycka Baza Masowa świadczy usługi spedycji, przeładunku, składowania i konfekcjonowania towarów masowych – głownie nawozów mineralnych – w tym obsługi morskich i lądowych środków transportu we wszystkich relacjach. Spektrum przeładunków obejmuje zarówno towary masowe płynne, jak i masowe sypkie luzem oraz w opakowaniach zjednostkowanych typu big-bag. Dogodna lokalizacja w pobliżu wejścia głównego do Portu Gdynia i parametry eksploatacyjne nabrzeży, a także pojemne zaplecze składowe i wysokie raty przeładunkowe stanowią o atrakcyjności terminalu. Terminal posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008

Kontakt:

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

ul. Węglowa 3, 81-341 Gdynia, Polska

Koole Tankstorage Gdynia Sp. z o.o.

Koole Tankstorage Gdynia, będący własnością holenderskiej firmy Koole Terminals, przeznaczony jest do przeładunku i składowania ładunków płynnych – przede wszystkim melasy cukrowej oraz ładunków o najwyższych wymogach jakościowych, w tym szczególnie produktów spożywczych. Terminal posiada możliwość jednoczesnej obsługi dwóch statków o ładowności rzędu 5 000 DWT. Potencjał składowy terminalu obejmuje 10 zbiorników (w zakresie 1 200 m3 – 5 500 m3), o łącznej pojemności 31 000 m3.

Kontakt (centrala):

Koole Tankstorage Gdynia Sp. z o.o.

Indyjska 5 kod: 81-336 Gdynia

Aalborg Portland Polska Sp. z o.o.

– oferujący obsługę cementu w imporcie

Kontakt:

Aalborg Portland Polska Sp. z o.o.

ul. Rumuńska, Magazyn 22 Gdynia, Polska

Alpetrol Spółka z o.o.

Speed Sp. z o.o.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699