A A A

Skład osobowy Rady Nadzorczej VIII kadencji spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Członkowie Rady Nadzorczej:

Paweł Kamiński – Przedstawiciel Skarbu Państwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Jadwiga Jaskólska – Przedstawiciel Skarbu Państwa – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Aleksander Stanisław Jankiewicz – Przedstawiciel Skarbu Państwa – Sekretarz Rady Nadzorczej

Edward Basiński – Przedstawiciel Skarbu Państwa

Adam Lesiak – Przedstawiciel Skarbu Państwa

Maciej Julian Michałowski – Przedstawiciel Skarbu Państwa

Witold Grzegorz Reclaf – Przedstawiciel Skarbu Państwa

Michał Sumera – Przedstawiciel Skarbu Państwa

Andrzej Daniel Zwara – Przedstawiciel Gminy Gdynia

 

(Stan na dzień: 11.05.2022 r.)

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy