A A A

Energia elektryczna

Informacja – opłaty za energię elektryczną w 2022 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż od 1 stycznia 2022 r., w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi, będą stosowane następujące stawki opłat:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2022 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

 1. stawkę opłaty OZE w wysokości 0,90 zł/MWh,
 2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,06 zł/MWh,
 3. stawka opłaty mocowej wynosząca:
  • 2,37 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej,
  • 5,68 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej,
  • 9,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej,
  • 13,25 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej,
  • 0,1026 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

   Od 01.01.2022 r. dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną na średnim napięciu (grupy taryfowe B), opłata mocowa będzie korygowana o współczynniki A zgodnie z grupą kwalifikacji (K1 – 0,17 ; K2 – 0,50 ; K3 – 0,83 ; K4 – 1).

 4. stawka akcyzy w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wynosi 4,60 zł za MWh.

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

IRIESD – INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

ARCHIWUM IRIESD

INNE

KODEKS SIECI

WZORY UMÓW

 

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
PRZYŁĄCZENIE WYTWÓRCY ENERGII

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy