A A A
Data publikacji: 11.09.2021

Energia elektryczna

Informacja – opłaty za energię elektryczną w 2021 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż od 1 stycznia 2021 r., w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi, będą stosowane następujące stawki opłat:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami[1], od 1 stycznia 2021 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

1. stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,

2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,

3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,

4. stawka opłaty mocowej wynosząca:

  • 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

IRIESD – INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

IRIESD – INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INNE

KODEKS SIECI

WZORY UMÓW

 

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
PRZYŁĄCZENIE WYTWÓRCY ENERGII

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy