A A A
Data publikacji 10.04.2024

W dniu 9 kwietnia 2024 roku, decyzją Rady Nadzorczej Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, na Członka Zarządu IX kadencji powołany został Prezes Zarządu – Pan Piotr Gorzeński, który objął stanowisko z dniem 10 kwietnia 2024 roku.

 

W dniu 9 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Zarządzania Aktywami spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. bez wyłonienia kandydata.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy