Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

INFORMACJA W SPRAWIE DAROWIZN

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że zgodnie z opinią prawną Departamentu Prawnego Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 16 stycznia 2006 roku nie ma prawnych możliwości udzielania darowizn.

W świetle powyższej opinii Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., jako podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, swoje przychody przeznaczać może wyłącznie na cele wymienione w art. 9 ust. 2 tej ustawy, tj. na budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej, realizację innych zadań wynikających z przedmiotu działalności oraz pokrycie bieżących kosztów utrzymania.


 


 

 

CE logo