Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

W dniu 05 lipca 2021 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Stowarzyszenie BIM podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie tworzenia propozycji dla interesariuszy oraz rekomendacji regulacji prawnych do administracji publicznej dotyczących wdrażania metodyki Building Information Modeling-Management „BIM” w Polsce.

Celem współpracy jest między innymi wypracowanie standardów przygotowywanych dokumentów związanych z BIM w ramach prowadzonych postępowań przetargowych w ZMPG-a SA. Współpraca zakłada również promowanie i rekomendację wykorzystania narzędzi BIM w sektorze klienta publicznego oraz prywatnego.

 

ZMPG-a SA od 2019 roku prowadzi projekt pilotażowy związany z wdrożeniem metodyki BIM w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych. Przedstawiciele ZMPG-a SA współpracują również, w ramach Grupy Roboczej, z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce.

 

W Polsce wykorzystanie metodyki BIM w projektach infrastrukturalnych jest obszarem praktyki wśród podmiotów publicznych i prywatnych. Pojawiające się coraz częściej zapisy dotyczące BIM w Specyfikacjach Warunków Zamówienia jednoznacznie wskazują, że wprowadzenie metodyki BIM będzie najprawdopodobniej standardem w ramach przetargów publicznych.

 

Stowarzyszenie BIM jest organizacją, która łączy ludzi i technologie w cyfrowym świecie. W swoich szeregach skupia ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania. Ma sprecyzowane działania biznesowe, edukacyjne i cele strategiczne oraz szczegółowy harmonogram rozwoju działalności Stowarzyszenia na najbliższe lata w obszarze ww. rozwiązań.

Link do opisu projektu BIM: https://www.port.gdynia.pl/pl/inwestycje-i-projekty/projekty-b-r/1971-trend-innowacyjny-digitalizacja-procesow-projekt-pn-platforma-zarzadzania-informacja-pim

 

 


 


 

 

CE logo