Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie przebudowy parkingu i oświetlenia dla samochodów osobowych przy budynkach A3-A4 przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni

Informacje
1.0_Ogloszenie.pdf
2.0_SIWZ_wraz_z_zalacznikami_od_1_do_4.pdf
2.0_SIWZ_ załącznik_nr_1_formularz_oferty.docx
zalacznik_nr_5_do_SIWZ_wielobranzowy_projekt_budowlany_i_wykonawczy.7z
zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Pozwolenie_na_budowe.pdf
odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_06.05.2020.pdf
odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_15.05.2020.pdf
zestawienie_ofert.pdf
wyniki_przetargu.pdf

Zamieszczone materiały przetargowe należy pobrać zapisując je na swoim dysku lokalnym. Następnie pobrane pliki w formacie .zip / .7z należy rozpakować przy pomocy programu 7zip. Po rozpakowaniu na dysku lokalnym wszystkie pliki są gotowe do przeglądania.