Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Odbyło się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Advanced Protection Systems S.A.

Dokument jest początkiem współpracy w zakresie projektu bezpiecznego i skutecznego systemu kontroli przestrzeni powietrznej oraz ochrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Portu Gdynia oraz obowiązujących regulacji prawnych. Podjęte działanie jest komplementarne do podpisania listu intencyjnego z firmą Pelixar S.A. ws. współpracy przy Lotniczym Systemie Monitoringu Portu Gdynia oraz porozumienia z 43 Bazą Lotnictwa Morskiego. Rozpoczęte projekty pilotażowe są uzupełniającymi się elementami układanki mającej na celu stworzenia w Porcie Gdynia kompletnego, zintegrowanego środowiska testowego dla bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto opracowywany system kontroli powietrznej oraz planowania lotów może w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju koncepcji U-Space, która zakłada rozwój usług świadczonych przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych.

Mamy również przyjemność ogłosić, że od dnia 17.02.2020r. uzyskiwanie zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenami Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. będzie odbywało się za pośrednictwem aplikacji PANSTA UTM. Zapraszamy do śledzenia zmian na naszej stronie internetowej www.port.gdynia.pl, na której pojawi się nowa instrukcja postępowania.

Po raz kolejny Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. udowadnia, że oprócz natychmiastowej odpowiedzi na zagrożenia determinowane przez drony potrafi również dostrzec szanse jakie stwarza rozwój technologii bezzałogowych oraz wykorzystuje najnowsze rozwiązania dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.