Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

wykonywanie usługi technicznego utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i elektrycznego ogrzewania rozjazdów zlokalizowanych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w zakresie konserwacji, okresowych przeglądów i bieżących napraw.  [Uwaga, zmiana terminu składania i otwarcia ofert]

Termin składania ofert: do dnia 31.08.2021 r. do godz. 12:00


Zamieszczone materiały przetargowe należy pobrać zapisując je na swoim dysku lokalnym. Pliki pobrane w formacie .zip / .7z należy rozpakować przy pomocy programu 7zip. Po rozpakowaniu na dysku lokalnym wszystkie pliki są gotowe do przeglądania.

Informacje
1_00_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
2_00_SWZ.pdf
2_01_Formularz_oferty.pdf
2_02_2_03_Wykaz_robot_Wykaz_osób.pdf
2_04_Wzor_umowy.pdf
2_05_Instrukcja_pn_zasady_i_wymagania_utrzymania_infrastruktury_kolejwoej_ZMPG_SA.zip
2_06_Wykaz_urządzeń_SRK_EOR.pdf
2_07_Dokumentacja_powykonawcza_srk_i_EOR.zip
2_08_Zakres_postepowania.pdf
3_00_Wyjasnienia_tresci_SWZ.pdf
4_00_Zmiany_SWZ.pdf
5_00_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
6_00_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

 


 

 

CE logo