Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Wybór przewoźników promowych korzystających z Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia w latach 2021-2025

Tryb postępowania: negocjacje z ogłoszeniem

Termin składania wniosków o udział w postępowaniu – 15 grudnia 2020, godzina 10:30

Informacje
Ogłoszenie.pdf
Ogłoszenie.docx
Zestawienie_wniosków_o_udział_postępowaniu.pdf
Zawiadomienie_o_wynikach_oceny_spełniania_warunków_udziału_w_postępowaniu.pdf