Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie przebudowy drogi łączącej plac W2 z drogą asfaltową pod Estakadą E.Kwiatkowskiego, na terenie ZMPG S.A. w Gdyni

Zamieszczone materiały przetargowe należy pobrać zapisując je na swoim dysku lokalnym. Następnie pobrane pliki w formacie .zip / .7z należy rozpakować przy pomocy programu 7zip. Po rozpakowaniu na dysku lokalnym wszystkie pliki są gotowe do przeglądania.

Informacje
1.0_Ogłoszenie.pdf
2.0_SIWZ_z_zalacznikami_1-4.pdf
2.1_SIWZ_zalacznik_nr_5_projekt_budowlany_wykonawczy_dokumentacja_podloza_gruntowego_przedmiary_STWiORB.7z
3.0_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_26.09.2019.pdf
3.1_odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_03.10.2019.pdf
Zestawienie_ofert_z_dnia_10-10-2019.pdf
Wybor_najkorzystniejszej_oferty_z_dnia_21-10-2019.pdf