Realizacja tak dużego i złożonego projektu inwestycyjnego, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkalnych śródmieścia Gdyni na obszarze Natura 2000, wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na wpływ przedsięwzięcia na warunki życia mieszkańców Gdyni oraz na środowisko naturalne.

 

Dlatego ZMPG-a S.A. podjął szereg działań celem uzyskania pewności, że znaczący negatywny wpływ na te oba aspekty jest wykluczony, a w przypadkach, gdy takie wątpliwości zostaną zgłoszone, podejmie próbę zastosowania rozwiązań alternatywnych. Brana jest również pod uwagę kompensacja przyrodnicza oraz społeczna negatywnego oddziaływania projektu. W tym celu zlecone zostały badania i analizy środowiskowe oraz prowadzone są przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Konsultacje Społeczne (KS) dla projektu inwestycyjnego „Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia”.

 

Konsultacje społeczne obejmują działania informacyjne i konsultacyjne, w efekcie których został przygotowany Raport informujący o stopniu poinformowania o projekcie oraz stopniu jego akceptacji przez mieszkańców Gdyni. Raport obejmuje również opinie organizacji ekologicznych i zostanie włączony do Raportu oddziaływania na środowisko planowanego projektu inwestycyjnego.

 
01.

Działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne

 
 
02.

Działania konsultacyjne - dwukierunkowa wymiany myśli, opinii, pytań i zastrzeżeń

 
 
03.

Przygotowanie i przeprowadzenie badań opinii publicznej i sporządzenie Raportu

 
 

Działania te pozwalają na przeprowadzenie diagnozy obszaru problemowego, ze szczególnym naciskiem na zbadanie potrzeb i opinii mieszkańców Gdyni, regionu, organizacji ekologicznych i budowanie na jej podstawie propozycji konkretnych rozwiązań (np. poprzez weryfikację/ alternatywne proponowanie niektórych rozwiązań projektowych).

 

 

Zgromadzenie w jednym miejscu i udostępnianie przez stronę internetową oraz media społecznościowe informacji dotyczących planowanej inwestycji

 

Udostępnienie adresu mailowego dedykowanego konsultacjom

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastosowanie na stronie projektu badań ankietowych on-line.

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety zalecamy zapoznać się z opisem inwestycji oraz jej celami:

Opis projektu

Cele projektu

Spotkania bezpośrednie z grupami najbardziej zainteresowanymi przebiegiem i skutkami planowanej inwestycji celem ich włączenia do dialogu na temat planowanej inwestycji.
Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 13 lutego 2020 r. w Infobox Gdynia.

Zorganizowanie badań ankietowych przy zastosowaniu metody wywiadu bezpośredniego (PAPI/CAPI). Etap uwieńczony sporządzeniem Raportu określającego stopień poinformowania społeczeństwa (mieszkańcy Gdyni, organizacje ekologiczne) o planowanej inwestycji, stopień jej akceptacji, potencjalne źródła konfliktów.

 

raport

 

Powstanie Raportu i jego wnioski pozwolą z wyprzedzeniem określić zagrożenia wynikające z ewentualnego braku akceptacji działań inwestycyjnych ZMPG-a S.A. i zaplanować sposoby zapobiegania konfliktom, ich łagodzenia.

 
 

Chcesz zadać pytanie dotyczace inwestycji "Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia"?

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o projekcie i zadawania pytań.