Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Inwestycja zlokalizowana jest w Porcie Wschodnim i obejmować będzie przebudowę odcinka Nabrzeża Szwedzkiego oraz układu drogowo-kolejowego wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną. Inwestycja ma spowodować rozwinięcie potencjału obsługi ładunków masowych. Inwestycja znajduje się w układzie sieci TEN-T.