Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Publikacje 
Lp.  Tytuł  Autorzy Rok wydania Źródło
1. Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie budowy wartości portów morskich w Polsce na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Piotr Nowak, Joanna Próchniak, Mariusz Chmielewski 2018  Zarządzanie i Finanse
2. Ryzyka portowe, stoczniowe, morskie dr Jerzy Podlewski 2018 Gazeta Ubezpieczeniowa,07 (982) 13-19 luty 2018
3. Criteria for the Selection of Stakeholder Management Strategies for Infrastructure Projects Anna Zamojska, Sebastian Susmarski 2017 Gospodarka Narodowa 2017;292(6):95–113
4. Measuring the Social Impact of Infrastructure Projects: The Case of Gdańsk International Fair Co. Anna Zamojska, Joanna Próchniak 2017 Journal of ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT and INNOVATION,DOI: 10.7341/20171342
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Renata Płoska, Joanna Próchniak 2017 Marketing i Rynek
6. Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE Renata Płoska, Joanna Próchniak 2017 Zarządzanie i Finanse
7. Wykorzystanie finansowych generatorów wartości w spółkach Skarbu Państwa w obliczu zmian zasad wynagradzania zarządów na przykładzie polskich portów morskich Mariusz Chmielewski, Piotr Nowak 2017 Zarządzanie i Finanse
8. Rola procesów wewnętrznych Balanced Scorecard w doskonaleniu działalności portu morskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016. Ksenia Czubakowska, Joanna Habelman 2016 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
9. Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania w świetle wymagań norm ISO w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA”. Zeszyt Naukowy „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015. Joanna Habelman 2015 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
10. Ocena   ryzyka w rachunkowości na przykładzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA” w:   Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.  Joanna Habelman 2014 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
11. „Budżetowanie jako forma kontroli zarządczej w Spółce Skarbu Państwa” w: Kontrola zarządcza w praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.  Joanna Habelman 2014 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
12. Rola mapy strategii w procesie realizacji strategii w portach morskich, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. A. Dura, Wydawnictwa AHG, Kraków 2013. Joanna Habelman 2013   Wydawnictwa AHG
13. Integracja strategicznej karty   wyników z budżetowaniem, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. A. Dura, Wydawnictwa AHG, Kraków 2013.  Joanna Habelman 2013 Wydawnictwa AHG 
14. Zastosowanie rachunkowości   zarządczej   w   podmiotach zarządzających   portami morskimi, w: Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.  Joanna Habelman 2013 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
15. Rozdział 6 - Wycena aktywów obrotowych i ich prezentacja w bilansie. Rozdział 8 - Wycena zobowiązań i ich prezentacja w bilansie, w: „Rachunkowość przedsiębiorstw”, red. K. Czubakowska, PWE, 2013. Joanna Habelman 2013  Wydawnictwa PWE
16. Zastosowanie rachunkowości   zarządczej   w podmiotach zarządzających portami morskimi, w: Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012. Joanna Habelman 2012 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
17. Pomiar i ocena dokonań w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012. Joanna Habelman  2012  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego
18. Mierniki klienta strategicznej karty wyników w portach morskich, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012. Joanna Habelman  2012 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
19. Integracja strategicznej karty wyników z budżetowaniem, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. A. Dura, Wydawnictwa AHG, Kraków 2012 r. (LINK DO CAŁEJ KSIĄŻKI) Joanna Habelman 2012 Wydawnictwa AHG
20. Audyt wewnętrzny jako instrument wspomagający kontrolę zarządczą w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., XII Konferencja Naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego - Kontrola zarządcza finansów publicznych, Szczecin 2011. Małgorzata Badach, Joanna Habelman 2011 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42/2011Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 21. Strategiczna karta wyników w rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie – XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa –„Rachunkowość a controlling”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010. Joanna Habelman 2010 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010| nr 123 Rachunkowość a controlling | 164-172
22.  Mierniki finansowe strategicznej karty wyników w portach morskich, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, nt. „Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010. Joanna Habelman 2010 Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010| nr 14, t. 1 | 243-250
23. Audyt sprawozdań finansowych na przykładzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., XI Konferencja Naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego nt. „Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych” Szczecin 2010. Joanna Habelman 2010   
24. Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w controllingu – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. Joanna Habelman 2009 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
25. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., - X Konferencja Naukowa Uniwersytetu Szczecińskiego: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, Szczecin 2009.  Joanna Habelman 2009   
26. Strategiczna karta wyników jako instrument zarządzania w ZMPSiŚ S.A.- Magazyn Portowy nr 10 (85) 2008.  Joanna Habelman 2008   
 27.  Znaczenie kontroli w realizacji strategii przy wykorzystaniu Balanced Scorecard – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 512. Konferencja Naukowa: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce, Szczecin 2008. (LINK DO CAŁEJ KSIĄŻKI) Joanna Habelman  2008  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
28. Benchmarking w sektorze usług przeładunkowych w portach morskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 502. Konferencja Naukowa: Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Szczecin 2008.  Joanna Habelman  2008   Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
29. Przekształcenia własnościowe i ich wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa na tle portu Szczecin i Świnoujście - Magazyn Portowy nr 5 (68) 2007. Joanna Habelman   2007