Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Planowany harmonogram inwestycji pn. "Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia"

 

Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków
w Porcie Gdynia
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lp.
Zadania
Lp. procesu
Procesy
Uwagi w zakresie stanu prac
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przepompownią oraz monitoringiem ścieków
1.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Uzyskano decyzję środowiskową oraz  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W trakcie pozyskiwania jest pozwolenie wodnoprawne.
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q2
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1
 
 
 
 
1.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Proces ukończono. W trakcie pozyskiwania jest decyzja o pozwolenie na budowę.
 
Q1-Q4
Q1-Q2
Q3-Q4
Q1-Q4
Q1-Q3
 
 
 
 
1.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 14.08.2019r.
Planowany termin otwarcia ofert 19.09.2019r.
 
 
 
 
 
Q2-Q4
 
 
 
 
1.4
Realizacja robót budowlanych
Planowana od IV kwartału 2019 r.
 
 
 
 
 
Q4
Q1-Q4
 
2.
Budowa instalacji do uzdatniania ścieków ze statków do zrzutu do sieci miejskiej
2.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W trakcie pozyskiwania jest pozwolenie wodnoprawne.
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q2
Q4
Q1-Q4
Q1 
 
 
 
 
2.2
Procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane
Proces ukończono.
Umowę z Wykonawca prac projektowych podpisano w dniu 08.03.2019r.
 
 
 
 
Q3-Q4
 Q1
 
 
 
 
2.3
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Przewidywane zakończenie realizacji w IV kwartale 2019r.
 
 
 
 
 
Q1-Q4
 
 
 
 
2.4
Realizacja robót budowlanych
Procedura przetargowa na roboty budowlane przewidywana od IV kwartału 2019r. a realizacja robót od II kwartału 2020 r.
 
 
 
 
 
Q4
Q1-Q4
 Q1-Q2

Wszystkie dane objęte zamieszczonymi powyżej opracowaniami mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika niniejszej strony lub innych osób z tytułu dostępu i wykorzystywania informacji objętych zamieszczonymi powyżej opracowaniami, jak również z tytułu jakichkolwiek negatywnych skutków jakiejkolwiek decyzji lub działania (bądź zaniechania) podjętego na podstawie lub w związku z informacjami, zawartymi w zamieszczonych powyżej opracowaniach, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, bezpośrednich i pośrednich, w tym strat jak i utraconych korzyści, które mogą powstać z tej przyczyny. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian oraz usuwania informacji zawartych w powyższych opracowaniach w całości lub w dowolnej części w każdym czasie i z jakichkolwiek przyczyn. W związku ze zmianą lub usunięciem w/w informacji w stosunku do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie mogą być kierowane przez użytkowników niniejszej strony lub inne osoby jakiekolwiek roszczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Żadna informacja zawarta w zamieszczonych powyżej opracowaniach nie stanowi oferty, zaproszenia do zawarcia umowy, ogłoszenia o zamówieniu, ani żadnego innego oświadczenia woli w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, jak również nie kreuje po stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, żadnego zobowiązania o charakterze prawnym.