Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„Projekt został umieszczony w „Dokumencie implementacyjnym do strategii rozwoju transportu do 2020 r.” przyjętym przez Radę Ministrów 24 września 2014 r., na liście projektów morskich, pod numerami 14 i 21. Projekt pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia, Etap I -III” otrzymał nr 14, natomiast projekt pn. „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap II i III” otrzymał nr 21. Projekt został skierowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
- Oś priorytetowa III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”,
- Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych,
- Cel tematyczny 07 „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”,
- Priorytet Inwestycyjny 7.ii „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej”.

 

W dniu 28 grudnia 2018 r. została podpisana Umowa o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0070/18-00.

Planowany całkowity koszt projektu 556 940 377,83 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 452 498 075,89 PLN

Kwota dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 273 000 000,00 PLN

Realizacja projektu w latach 2014-2022