Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż zaktualizowany został „Plan zwalczania  zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.” zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Decyzją nr IOŚ-WW-8201/01/16.

Niniejszy plan zostały wprowadzony Zarządzeniem nr 17/2016 z 28 października 2016 r.

 

Wszystkie podmioty włączone w akcję zwalczania zanieczyszczeń winny prowadzić rejestr zdarzeń poprzez dokonywanie zapisów odnośnie otrzymanych zgłoszeń, informacji i/lub podjętych działaniach celem ograniczenia lub usunięcia zanieczyszczenia wraz ze wskazaniem czasu ich rozpoczęcia i zakończenia. Rejestry te mogą być prowadzone osobno lub wg systemu jaki już istnieje w danej jednostce. 

Zał. VII - dokumentowanie przebiegu zdarzeń (formularz zgłoszenia)

 

Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Plan zagrożeń 
Schemat powiadamiania awaryjnego  
Schemat postępowania operacyjnego dla substancji ropopochodnych
Formularz zgłoszenia wystąpienia zagrożenia lub zanieczsyczenia wód portowych 

 


 


 

 

CE logo