A A A
Data publikacji: 14.09.2021

ZMPG S.A. zgodnie z art. 9 ustęp 2a Ustawy z dnia 12 września 2002 roku o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków  (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1361 z późniejszymi zmianami) przedkłada do konsultacji z użytkownikami Portu Gdynia Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia.

Wnioski, uwagi, zastrzeżenia prosimy kierować do dnia 14 grudnia 2018 r. na:
•    adres pocztowy: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.  ul. Rotterdamska 9 , 81-337 Gdynia
•    adres elektroniczny; srodowisko@port.gdynia.pl
•    faks: 0 58 627 40 29
Jednocześnie informujemy, że anonimowe uwagi nie będą rozpatrywane.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy