A A A

Cennik za odbiór odpadów statkowych obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku, przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki ZMPG S.A. Nr 179/VIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

  1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że ze względów technicznych, nie zapewnia odbioru odpadów statkowych ze statków cumujących przy Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych przy Falochronie. W tym przypadku, nie pobiera się od armatora opłaty pośredniej. Jednakże opłata pośrednia zostanie pobrana gdy statek zacumuje przy innym nabrzeżu Portu Gdynia objętym „Portowym planem gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia”.
  2. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego i Urzędu Morskiego w Gdyni zatwierdzającą „Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia” znak: DROŚ-S.7240.17.2021/2022.AŁ na terenach PGZ Stoczni Wojennej oraz Portu Wojennego, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie zapewnia odbioru odpadów statkowych. W związku w powyższym, statki płynące na remont do PGZ Stoczni Wojennej, bez postoju przy nabrzeżach w Porcie Gdynia nie są obciążane opłata pośrednią. Jednakże opłata pośrednia zostanie pobrana od ww. statków, gdy statek zacumuje przy nabrzeżach Portu Gdynia będących objętych ww. planem.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy