A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul.
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

ogłasza przetarg publiczny na:

zbycie 50% udziałów spółki Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

 

 

Oferty, zabezpieczone hasłem, składane są przez Oferentów drogą elektroniczną w sposób określony w Rozdziale IX ust. 3 Memorandum informacyjnego w terminie do dnia 5 grudnia 2022 roku do godziny 10:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00).
Hasła do zabezpieczonych ofert Oferentów jest zobowiązany przesłać w sposób określony w Rozdziale IX ust. 8 Memorandum informacyjnego w terminie składania oferty tj.: 5.12.2022 roku w godzinach między 10:00 a 10:15.

 

 

Materiały przetargowe należy pobrać zapisując je na swoim dysku lokalnym. Pliki pobrane w formacie .zip / .7z należy rozpakować przy pomocy programu 7-Zip. Po rozpakowaniu na dysku lokalnym wszystkie pliki są gotowe do przeglądania.

07.12.2022 r. Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podjął uchwałę w sprawie zamknięcia Przetargu publicznego na zbycie 50% udziałów w spółce Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. bez wyboru nabywcy z powodu braku ofert (termin składania ofert upłynął 05.12).

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy