A A A
Data publikacji 19.03.2024

W dniu 18 marca 2024 roku, decyzją Rady Nadzorczej Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, na Członka Zarządu IX kadencji powołany został Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury i Zarządzania MajątkiemPan Mirosław Czapiewski, który objął stanowisko z dniem 19 marca 2024 roku.

 

W dniu 18 marca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki zakończyła postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Zarządzania Aktywami spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. bez wyłonienia kandydatów.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy