A A A
Data publikacji 08.02.2024

W Porcie Gdynia z sukcesem zakończył się kolejny innowacyjny projekt służący ochronie środowiska morskiego. Celem projektu pod nazwą  “System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”  było zbadanie możliwości i efektywności wykorzystywania nawodnych platform bezzałogowych w codziennej pracy portów morskich.

Niedawno ukończony projekt realizowany był w latach 2021 – 2024   przez  polsko-norweskie konsorcjum, do którego należą: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ( lider projektu), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Norwegian Institute of Water Research oraz Firma Miros AS.

W jego  ramach zespół ekspertów, w dużej mierze złożony z kobiet – naukowców, przeprowadził przy wykorzystaniu platformy bezzałogowej, szereg badań batymetrycznych i sonarowych. W sposób automatyczny pobrano również próbki dna i osadów. Wyniki przeprowadzonych testów stanowiły podstawę do rekomendacji standardów technicznych i weryfikację możliwości uzyskania akredytacji takich badań przez jednostki administracji państwowej.

 

Dofinansowanie w wysokości blisko 5,5 mln złotych, w tym 85% środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 15% z budżetu państwa polskiego, stanowiło znaczące wsparcie dla tego projektu, służącego  rozwojowi branży morskiej oraz technologii bezzałogowych w Polsce.

Jednym z kluczowych osiągnięć projektu było dokonanie pierwszej w Polsce rejestracji jednostki bezzałogowej i nadanie jej świadectwa zdolności żeglugowej, co stanowi przełom w sektorze jednostek bezzałogowych.

W celu podsumowania i szerokiego udostępnienia wyników naszych badań, wydaliśmy monografię, która szczegółowo opisuje przebieg projektu oraz jego kluczowe wnioski. Z okazji zakończenia projektu, oferujemy 100 pierwszym osobom bezpłatny egzemplarz książki z podpisami wybranych autorów.
Aby otrzymać egzemplarz, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Anną Salomon, pod adresem email: mpss@port.gdynia.pl.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., podkreślając niewątpliwe osiągnięcia projektu, kieruje swoje podziękowania  za współpracę do wszystkich partnerów w tym przedsięwzięciu. Wierzymy, że nasze wspólne wysiłki przyczynią się do dalszego rozwoju innowacyjnych technologii służących ochronie środowiska morskiego i efektywności pracy portów morskich w Polsce i na świecie.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy