A A A

Opis projektu:

Zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. oraz Port 4.0, w wielu portach morskich tworzone jest środowisko komunikacji maszyn i ludzi, efektem jest automatyzacja działań wykonywanych na ich terenach. W ciągu ostatnich lat trend automatyzacji procesów wykonywanych na terenach portów morskich nabrał dużego znaczenia zarówno wśród podmiotów zarządzających portami, portowych podmiotów eksploatacyjnych, jak i konsumentów usług portowych. Automatyzacja w portach jest pojęciem oznaczającym zwiększenie wykorzystania urządzeń portowych i techniki komputerowej do wykonywania wielu czynności bez bezpośredniej pracy ludzi na terminalach przeładunkowych. Oznacza również konieczność przekwalifikowania się znacznych zasobów ludzkich na obsługę ładunków w sposób pośredni przy użyciu najnowszych technologii operacyjnych. Podążając trendem automatyzacji procesów portowych, producenci rozwiązań technicznych wprowadzili na rynek technologie, dzięki którym możliwe jest automatyczne cumowanie statków w portach morskich.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań, najczęściej wybieranych przez podmioty portowe, jest cumowanie statków w sposób próżniowy. Metoda polega on na wykonywaniu operacji cumowania jednostek poprzez wykorzystanie próżniowego urządzenia cumowniczego posadowionego na nabrzeżu. Urządzenia wyposażone są w tzw. ramiona, na których zamontowane są specjalne poduszki próżniowe. W momencie przybliżenia statku na wystarczającą odległość od nabrzeża, ramiona urządzeń z poduszkami próżniowymi wysuwają się i zasysają kadłub statku (dzięki wytwarzanej próżni), następnie cumują go przy nabrzeżu. W momencie gdy statek ma zostać odcumowany, poduszki próżniowe przestają wytwarzać próżnię i odłączają się od kadłuba statku.

Wzorując się na portach morskich, które obecnie korzystają z wyżej opisanej technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wraz z podmiotami eksploatacyjnymi przygotowuje założenia do projektu polegającego na przeanalizowaniu funkcjonowania technologii próżniowego cumowania statków na wybranych nabrzeżach w Porcie Gdynia.

W ramach projektu zostanie opracowana analiza, w wyniku której dokonany zostanie wybór nabrzeży gdzie mogą zostać zamontowane automatyczne urządzenia cumownicze. Projekt zakładał także stworzenie zarządzającego i kontrolującego je systemu IT, gdzie będą zamieszczone, archiwizowane i uaktualniane dane dotyczące statków cumujących w Porcie Gdynia. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia szybkości i terminowości operacji cumowania oraz odcumowania statków. Efektem wdrożenia projektu będzie również zmniejszenie zanieczyszczeń wydzielanych do wody oraz atmosfery, poprzez zmniejszenie obrotów silników statków podczas cumowania. Usługa będzie realizowana w sposób automatyczny, szybszy i bezpieczniejszy niż tradycyjny, a także podniesie poziom konkurencyjności portu morskiego w Gdyni.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie w porcie usługi cumowania statków w sposób automatyczny, szybszy i bardziej bezpieczny niż tradycyjne cumowanie.

 

Produkty:

 • wstępna koncepcja;
 • wstępna „analiza ekonomiczna i finansowa” dotycząca stworzenia w Porcie Gdynia automatycznego systemu cumowania statków;
 • „opinia Urzędu Morskiego w Gdyni” dotycząca automatycznego systemu cumowania statków;
 • „studium wykonalności dla projektu „decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla projektu”;
 • decyzja o realizacji projektu;
 • „dokumentacja techniczna”;
 • realizacja.


Potencjalne korzyści z wdrożenia projektu innowacyjnego:

 • zwiększenie przepływu informacji dotyczących jednostek wpływających do portu Gdynia pomiędzy różnymi podmiotami łańcucha logistycznego;
 • zmniejszenie kongestii w Porcie Gdynia;
 • zwiększenie szybkości oraz terminowości cumowania i odcumowywania statków;
 • zwiększenie standardu bezpieczeństwa podczas cumowania oraz odcumowywania statków, zarówno dla jednostki jak i dla ludzi;
 • zwiększenie oszczędności w ilości i kosztach zużycia paliwa statkowego przez armatorów (występuje zmniejszenie obrotów silników statków podczas cumowania);
 • zmniejszenie zużycia nabrzeży w wyniku ograniczenia siły oddziaływającej na nie przez stery strumieniowe;
 • zwiększenie liczby usług dla klientów portu;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • podniesienie poziomu konkurencyjności portu morskiego.


Status projektu:
 W fazie przygotowania.

 

Rysunek:

Źródło: Dział Marketingu
Więcej informacji: Dział Badań i Rozwoju Technologii, email: technologie@port.gdynia.pl;
tel. +48 58 627-40-27; tel. +48 887 114 410; +48 586 215 493.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy