A A A

Opis projektu: Projekt polegał na wdrożeniu i utrzymaniu w modelu SaaS, elektronicznego portalu e-usług w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., a także jego optymalizacji do potrzeb przedsiębiorstwa. Wdrożone, uruchomione i zintegrowane oprogramowanie służyć będzie przeprowadzaniu postępowań przetargowych w najszerszym możliwym zakresie wraz z ich archiwizacją oraz całościową komunikacją z Wykonawcami w formie wyłącznie elektronicznej zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakłada się wprowadzenie wyłącznie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami.

Cel projektu: Projekt miał na celu umożliwienie elektronicznego przeprowadzania postępowań przetargowych w przedsiębiorstwie.

Produkty:

 1. Implementacja dedykowanego portalu e-usług dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,
 2. Dostosowanie wewnętrznych procedur do komunikacji wyłącznie elektronicznej z Wykonawcami,
 3. Uruchomienie dedykowanej witryny internetowej dla postępowań przetargowych prowadzonych wyłącznie elektronicznie,
 4. Szkolenia z obsługi Portalu e-usług dla pracowników Spółki,
 5. Kampania informacyjna dla Wykonawców.

Rezultaty:

 1. Zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań przetargowych,
 2. Usprawnienie komunikacji na linii Zamawiający – Wykonawca,
 3. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 4. Powiększenie bazy potencjalnych Wykonawców,
 5. Skrócenie procesów w obszarze prowadzenia postepowań przetargowych,
 6. Zmniejszenie liczby błędów w obszarze obsługi dokumentów w formie papierowej,
 7. Poprawienie dostępu do informacji o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 8. Ustandaryzowanie formatu udostępnianych informacji,
 9. Zwiększenie poziomu cyfryzacji procesów,
 10. Zwiększenie wykorzystywania narzędzi elektronicznych oraz informatycznych w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.,
 11. Zmniejszenie czasu i kosztów przygotowania dokumentów.

Odnośnik do Platformy Przetargowej ZMPG S.A. https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/oplatformie.html

Terminy:

Realizacja projektu B+R: 01.02.2018 – 29.09.2019 w tym:

– prace przygotowawcze: 01.02.2018 – 28.06.2018;

– wdrożenie i uruchomienie oprogramowania: 29.06.2018 – 31.08.2019;

– optymalizacja, testy i monitorowanie:  01.09.2018 – 29.09.2019;

Przekazanie końcowe projektu do użytkowania: 30.09.2019.

Status projektu B+R : zakończony

Więcej informacji: Dział Badań i Rozwoju Technologii, email: technologie@port.gdynia.pl; tel. +48586215030; tel. +48586215493;

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy