A A A

 

3 marca 2014r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni odbyła się otwierająca konferencja informacyjna na temat projektu pn. „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013.

Inwestycja, zlokalizowana w Porcie Wschodnim, która obejmuje przebudowę odcinka Nabrzeża Szwedzkiego oraz układu drogowo-kolejowego wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną, ma spowodować rozwinięcie potencjału obsługi ładunków masowych. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się: przebudowę nabrzeża portowego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków. Realizacja projektu spowoduje wzrost konkurencyjności Portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego poprzez działania służące rozwojowi przeładunków na obszarze obecnie wykorzystywanego w tym celu terminalu masowego.

Prace projektowe zostały zakończone w 2012 roku. Natomiast przebudowa infrastruktury rozpoczęła się na początku 2013 roku. Oddanie całej inwestycji do użytkowania planowane jest w 2015 roku.

W dniu 30 grudnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-024/13-00 Projektu „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia” POIS.07.02.00-00-024/13, w ramach działania 7.2: Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 85 747 948,32 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 59 812 748,19 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 48 690 000,00 PLN.

 

Szczegółowe informacje odnośnie projektu: https://www.port.gdynia.pl/pl/szwedzkie

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699