A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
do Działu Ochrony Środowiska

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, chemii
 • dodatkowa wiedza z zakresu auditingu ekologicznego oraz z zakresu z nowoczesnych rozwiązań ochrony środowiska w portach morskich
 • doświadczenie w zakresie organizacji funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskiem
 • przynajmniej 2 letni staż pracy na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, na poziomie przynajmniej dobrym
 • biegła znajomość obsługi podstawowych komputerowych programów biurowych
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i dobra organizacja pracy

 

Podstawowe zadania:

 • aktywny udział we wdrażaniu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymogami standardu PN-EN ISO 14001:2015 oraz realizacji politykę środowiskowej ZMPG S.A.
 • nadzór nad gospodarką odpadami portowymi oraz statkowymi w tym m.in. prowadzenie ewidencji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz systemie Statystyka Zawinięć i Przeładunków Statków (SZiPS)
 • uczestnictwo w procesach oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji oraz ich realizacji w charakterze inspektora ds. ochrony środowiska
 • wykonywanie raportów dot. gospodarczego korzystania ze środowiska (m.in. KOBIZE, GUS)
 • opiniowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych w zakresie ochrony środowiska
 • realizacja obowiązków wynikających z partnerstwa w projektach studyjnych współfinansowanych z funduszy UE

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet opieki medycznej
 • bogaty pakiet socjalny
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

List motywacyjny oraz CV kandydaci mogą przesyłać pocztą elektroniczną na adres: a.stankowska@port.gdynia.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydatów prosimy o dopisanie następujących klauzuli:

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, takie jak: moje zdjęcie, adres e-mail, nr telefonu, zainteresowania.”
 2. „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ZMPG S.A.”

Zgoda nr 1 dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowodowuje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacji.
Zgoda nr 2 udzielana na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolna, jej brak spowoduje usunięcie danych po zakończeniu niniejszej rekrutacji.

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) (RODO) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, posiadająca numer NIP 958-13-23-524.
 2. Z Inspektorem Danych Osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@port.gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do uprawnionych organów Państwowych.
 5. Podawane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub jeśli zostanie wyrażona zgoda do przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ZMPG S.A.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy