A A A

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych z MTM

W dniu 21 czerwca 2013 roku  Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna  zawarł z  Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach III fazy inwestycji „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”.  Jest to projekt współfinansowany ze środków UE (umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-018/11-00 w ramach działania 7.2. Rozwój Transportu Morskiego priorytetu VII Transport Przyjazny Środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013)
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

1) Rozbiórkę magazynu „R” oraz budynku socjalnego wraz z przyłączami;

2) Budowę placu po magazynie „R” wraz z torami bocznicy intermodalnej;

3) Rozbiórkę schronu wraz z przyłączami;

4) Przebudowę placu w miejscu po rozebranym schronie;

5) Przebudowę ul. Dokerów wraz z infrastrukturą, w tym dobudowanie toru kolejowego;

6) Przebudowę nawierzchni placu XXV wraz z infrastrukturą;

7) Roboty budowlane w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, teletechnicznych, nawierzchni, torów oraz urządzeń kolejowych;

Wartość prac objętych umową wynosi  15.682.650,00 zł netto. Realizacja prac budowlanych III fazy projektu jest przewidziana na 19 miesięcy, więc zakończenie jest planowane w styczniu 2015 r.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699