A A A

Nowe dwupoziomowe stanowisko ro-ro przy Nabrzeżu Rumuńskim.

Ani wyjątkowo długa zima 2009/2010, ani strajki dokerów w Finlandii nie zagroziły planowemu zakończeniu prac przy budowie górnej rampy stanowiska ro-ro przy Nabrzeżu Rumuńskim gdyńskiego portu. 1 grudnia 2010 roku nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi symbolizujące oddanie do użytkowania nowego dwupoziomowego stanowiska ro-ro w Porcie Gdynia. Stanowisko to jest elementem dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”, na realizację którego ZMPG-a S.A. ubiegać się będzie o dofinansowanie unijne.

Dokładnie 3 czerwca u.r. po raz pierwszy zawinął do Gdyni statek typu ro-pax fińskiego armatora Finnlines, w ramach nowo otwartego połączenia pasażersko – towarowego w relacji Helsinki – Gdynia – Travemünde (obecnie do Rostocku). Do końca 2009 roku z połączenia skorzystało około 19.000 pasażerów. Było to przedsięwzięcie o dużym potencjale rozwojowym i już dziś w sposób widoczny wpływające na przemiany portowego krajobrazu. Od kilku miesięcy jego trwałym elementem stała się bowiem sfinansowana przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. górna rampa stanowiska ro-ro w narożniku Nabrzeża Rumuńskiego i Czeskiego.

Nowe stanowisko do obsługi statków ro-ro w narożniku Nabrzeży Rumuńskiego i Czeskiego służyć będzie obsłudze statków Finnlines typu STAR. Prace projektowe i następnie roboty budowlano-montażowe objęły przebudowę dolnej i budowę górnej rampy ro-ro. Ponadto przedmiotem prac było wykonanie umocnienia dna oraz przebudowa linii cumowniczo-odbojowej na Nabrzeżu Rumuńskim.

Prace projektowe rozpoczęto w styczniu b.r. Konstrukcja rampy górnej została zakupiona jako staroużyteczna z portu Helsinki. Demontaż rampy o łącznej wadze przeszło 800 ton i jej transport z Helsinek zostały zrealizowane w okresie od lutego do kwietnia przez Portowy Zakład Techniczny S.A. Od momentu sprowadzenia rampy do gdyńskiego portu trwały sukcesywnie prace nad konstrukcjami stalowymi, polegające na ich adaptacji do naszych potrzeb. Roboty budowlane w terenie rozpoczęły się w sierpniu – czyli niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Generalnym Wykonawcą budowy rampy jest Spółka „Hydromega” z Gdyni – ta sama, która przed kilkoma laty wybudowała rampę górną dla obsługi promów Steny Line przy Nabrzeżu Helskim II. Głównymi podwykonawcami prac projektowych i budowlano – montażowych były : „Biuro Projektów Wuprohyd”, „Biuro Projektów Specbud”, „Hydrobudowa Gdańsk”, „PRPiH Marinex”, spółka „Stabilator” oraz spółka „P.P. SIEĆ”.

Na okres prowadzonych robót obsługę statków Finnlines przeniesiono na rampę „B” przy nab. Stanów Zjednoczonych. Na początku listopada rozpoczęły się prace rozruchowe i próby eksploatacyjne z cumowaniem statku.

Nowe stanowisko ro-ro stanowi istotny element rozwoju idei sieci Autostrad Morskich, w których port gdyński odgrywa znaczącą rolę. Stanowi o niej – obok połączenia do Finlandii i Niemiec – funkcjonujące od ponad 15 lat połączenie promowe Gdynia – Karlskrona operatora promowego Stena Line.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699