A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul.Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:
“Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki dwóch budynków przy ulicy Rumuńskiej 1 w Gdyni wraz z przebudową terenu na plac ładunków masowych”

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy