A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Wykonywanie prac związanych z monitoringiem w latach 2021-2022 na obiektach hydrotechnicznych Portu Gdynia

Termin składania ofert: do dnia 12.01.2021 r. do godz. 9:30

Otwarcie ofert: w dniu 12.01.2021 r. o godz.10:00

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy