A A A

Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, REGON: 19251610, KRS: 0000066350, NIP: 958-08-86-484,
działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

na dostawę, instalację i konfigurację systemu łączności radiotelefonicznej w oparciu o system TETRA w budynku magazynowym zlokalizowanym przy ul. Polskiej 43A w Gdyni, V piętro, pomieszczenie nr 511.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zapieczętowanej kopercie opisanej tytułem: “System TETRA 2022” do dnia 06 czerwca 2022 r. do godziny 11:00 w Przedsiębiorstwie Portowym “SIEĆ” Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7,  81-337 Gdynia, pok. 104, oferty spełniającej wymagania wymienione w poniższym załączniku.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy