A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. 
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

Wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach w Porcie Gdynia w latach 2023-2024

 

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert: do dnia 06.12.2022 r. do godz. 9:30
Termin otwarcia ofert: 06.12.2022 r. godz. 10:00.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy